Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen registrerer ønsker vedrørende visitering, som modtages fra kommunerne.

Når Udlændingestyrelsen har modtaget kommunernes ønsker i visiteringsskemaet, bliver oplysningerne registreret internt. I forbindelse med konkrete afgørelser om visitering til boligplacering benytter Udlændingestyrelsen visiteringsskemaerne til at undersøge, hvorvidt en kommune har bestemte ønsker til visitering, som er forenelige med den pågældende flygtnings ønsker. En flygtning kan eksempelvis have familie i en bestemt kommune. Særlige personlige forhold kan endvidere betyde, at vedkommende bliver henvist til en kommune, der ellers ikke skulle have modtaget nye flygtninge.

Hvis det er nødvendigt for afgørelsen, kan Udlændingestyrelsen indhente yderligere oplysninger om en flygtning - eksempelvis fra asylcentret.

Når en flygtning har fået opholdstilladelse i Danmark, afgør Udlændingestyrelsen, hvilken kommune flygtningen skal visiteres til.

For at sikre en smidig modtagelse af flygtninge i kommunerne er det vigtigt, at Udlændingestyrelsen og asylcentrene sørger for at give relevante informationer videre til kommunen. Læs mere om videregivelse af oplysninger under fanen opholdstilladelse: "Hvad siger loven?"

Opdateret 23.06.2014