Må kommuner henvise flygtninge til kollegier?

Kommunen skal anvise en permanent bolig til henviste flygtninge. Kommunen må derfor kun som en midlertidig løsning anvise en flygtning til at bo på et kollegium.

Categorization