Du er her: Forside > Visitation > Indgivelse af ønsker vedrørende visitering > Spørgsmål og svar > I hvor lang en periode kan en kommune få refunderet lejeudgifter?

I hvor lang en periode kan en kommune få refunderet lejeudgifter?

Der er ikke fastsat nogen grænse for, hvor længe en kommune kan få dækket lejetab til boliger, der stilles til rådighed til flygtninge. Efter Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds opfattelse skal kommunerne dog sikre, at de udgifter, som staten skal refundere, begrænses til det nødvendige efter omstændighederne. Det følger af det såkaldte tabsbegrænsningsprincip.

Categorization