Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om ophold til asylansøgere
Kan en kommune selv bestemme, hvilke flygtninge man ønsker boligplaceret?
Læs
Luk

Nej. Men kommunerne kan præsentere deres ønsker for Udlændingestyrelsen. En kommune kan eksempelvis bede om fortrinsvist at modtage bestemte flygtningegrupper eller asylmodtagere, der har boet på et lokalt asylcenter. Kommunernes ønsker vil indgå som ét blandt flere kriterier, når styrelsen træffer sine afgørelser.

Kan en kommune bede om at modtage bestemte flygtningegrupper?
Læs
Luk

Ja, og det er en god idé at kommunerne overvejer hvilke flygtninge, de har bedst forudsætninger for at modtage og integrere.

Hvis en kommune har særlige ønsker til visitering, skal den udfylde Udlændingestyrelsens visiteringskema og sende det til senest den 31. marts.

Styrelsen kan dog ikke garantere, at kommunernes ønsker kan opfyldes. Udover kommunens ønsker skal styrelsen eksempelvis også lægge vægt på den enkelte flygtnings personlige forhold.

Hvordan behandler Udlændingestyrelsen kommuners ønsker til visitering?
Læs
Luk

Udlændingestyrelsen visiterer så vidt muligt de ønskede flygtningegrupper til kommunerne.

Kan en kommune afvise at modtage visiterede flygtninge?
Læs
Luk

Nej. Udlændingestyrelsen afgør, hvilken kommune en flygtning skal henvises til. Kommunen kan ikke klage over en afgørelse. Se eventuelt integrationslovens § 53, stk. 1.

Hvad betyder det, at en flygtning allerede bor i den kommune, som han eller hun bliver henvist til?
Læs
Luk

Hvis flygtningen er indkvarteret privat i den kommune, som han eller hun bliver henvist til, kan vedkommende blive boende. Det er kommunens ansvar at afklare, om personen ønsker det.

Hvis flygtningen bor i et asylcenter og bliver henvist til den kommune, hvori centret ligger, skal han eller hun alligevel flytte fra centret. Det er modtagerkommunens ansvar at finde en passende permanent bolig til vedkommende.

Må kommuner henvise flygtninge til kollegier?
Læs
Luk

Kommunen skal anvise en permanent bolig til henviste flygtninge. Kommunen må derfor kun som en midlertidig løsning anvise en flygtning til at bo på et kollegium.

Hvordan får kommuner refunderet lejeudgifter til boliger, der stilles til rådighed til flygninge?
Læs
Luk

Det sker på samme måde, som når kommuner i øvrigt får refunderet udgifter fra staten. Læs mere her.

I hvor lang en periode kan en kommune få refunderet lejeudgifter?
Læs
Luk

Der er ikke fastsat nogen grænse for, hvor længe en kommune kan få dækket lejetab til boliger, der stilles til rådighed til flygtninge. Efter Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds opfattelse skal kommunerne dog sikre, at de udgifter, som staten skal refundere, begrænses til det nødvendige efter omstændighederne. Det følger af det såkaldte tabsbegrænsningsprincip.

Opdateret 26.06.2014