Kommune

Fanen visitation fokuserer på stadiet, hvor Udlændingestyrelsen visiterer flygtningen til en bopælskommune samtidig med, at vedkommende befinder sig på et asylcenter. Kommunens arbejdsopgaver er derfor begrænset i denne isolerede fase.

Hvis en kommune særligt ønsker at modtage bestemte flygtningegrupper eller den har andre ønsker til visiteringen, skal den udfylde Udlændingestyrelsens visiteringsskema.

Udlændingestyrelsen vil så vidt muligt tage højde for kommunernes ønsker for at sikre den bedst mulige integration. Styrelsen kan dog ikke garantere, at ønskerne kan opfyldes. Udover kommunernes ønske skal styrelsen eksempelvis også lægge vægt på den enkelte flygtnings personlige forhold.

Hent Udlændingestyrelsens visiteringsskema fra 2013 her.

Visiteringsskemaet skal indsendes til senest den 31. marts hvert år.

Kommunen  skal desuden være opmærksom på, at flygtninge der har opholdt sig på asylcentre, er blevet sundhedsscreenet ved ankomsten til landet. Resultatet af sundhedsscreeningen kan, med samtykke fra flygtningen, rekvireres fra asylcentret så kommunen kan få adgang til disse informationer.

Tilmelding til fremrykket danskundervisning

Asylcentre skal som hovedregel tilbyde alle beboere over 18 år, der har fået opholdstilladelse, undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsforhold. Undervisningen i asylcentret kaldes for fremrykket danskundervisning.

Det er modtagerkommunens ansvar at sørge for, at beboere, der har fået opholdstilladelse, bliver tilmeldt danskundervisning i asylcentret.

I nogle tilfælde bliver flygtninge ikke visiteret til en bopælskommune samtidig med, at de får opholdstilladelse. Det er for eksempel tilfældet, når en flygtning får humanitær opholdstilladelse af Justitsministeriet. I det tilfælde kan flygtningen først efter et stykke tid få at vide, hvilken kommune han eller hun skal bo i. I sådanne situationer er det asylcentrets ansvar foreløbigt at visitere flygtningen til fremrykket danskundervisning.

Til brug for indplaceringen anvendes Vejledning om visitation til danskuddannelse. Læs mere om vejledning til visitation her.

Det Centrale Personregister (CPR)

Kommunen skal sørge for, at visiterede flygtninge til kommunen bliver tilmeldt Det Centrale Personregister (CPR), jf. integrationslovens § 10, stk. 3.

Opdateret 26.06.2014