Du er her: Forside > Visitation > Indgivelse af ønsker vedrørende visitering

Generelt

Udlændingestyrelsen udarbejder hvert år en profilbeskrivelse af de flygtningegrupper, der forventes at få opholdstilladelse i landet det kommende år. Visiteringsmaterialet sendes til kommunerne.

Afgørelsen om visitering træffes ud fra:

  • Kommunekvoterne
  • Flygtningens personlige og helbredsmæssige forhold
  • Forholdene i kommunen


Kommunerne kan bede Udlændingestyrelsen om fortrinsvist at modtage bestemte flygtningegrupper. Det kan eksempelvis være flygtninge fra udvalgte lande.

Desuden er det værd at være opmærksom på, at:

  • Familiesammenførte ikke bliver fordelt efter den kommunale fordeling af flygtninge. Men antallet af modtagne familiesammenførte fra året før medtages i beregningerne for fordelingeskvoterne.
  • Det er svært på lang sigt at forudsige, hvor fremtidens flygtninge kommer fra, og hvor mange der kommer.
  • Der kan være tætte personlige relationer, som afgør, at en flygtning visiteres til en kommune, der ellers ikke skulle modtage nye flygtninge.

Sådan orienteres forskellige parter om Udlændingestyrelsens visitationsafgørelser

Asylansøgeren får besked om afgørelsen pr. brev.

Kommuner bliver forhåndsorienteret af Udlændingestyrelsen om, at en flygtning er på vej til at blive visiteret til deres kommune. Det kan ske via e-mail eller pr telefon. Orienteringen indeholder en anonymiseret beskrivelse af flygtningen, som styrelsen ønsker at henvise til kommunen. Når afgørelsen er truffet sender styrelsen et orienteringsbrev til kommunen. Udover kopi af afgørelsen indeholder brevet også en kopi af boligplaceringsskemaet samt andre relevante informationer om flygtningens personlige forhold eller helbred. Det kan for eksempel være referater af samtaler med medarbejdere på asylcentret.

Se orienteringsbrevet som Udlændingestyrelsen sender til kommuner, når en flygtning er blevet henvist til bopæl her.

Asylcentret får besked om, at en flygtning er blevet visiteret til en bopælskommune via indkvarterings- og ydelsesberegningssystemet (IBS). Systemet henter automatisk oplysningerne fra Udlændingestyrelsens sagsbehandlingssystem.

Opdateret 26.06.2014