Eksempler og anbefalinger

Det er vigtigt, at man som kommune overvejer, hvilke flygtninge, man har bedst forudsætninger for at modtage og integrere, og hvordan man skaber den bedste introduktion.

For at få en vellykket modtagelse af flygtninge kræver det samarbejde. Det er derfor vigtigt med et velstruktueret samarbejde med og i de involverede forvaltninger i kommunen.

For at afklare hvilke flygtninge kommunen har bedst forudsætninger for at modtage og integrere, kan kommunen for eksempel afholde et evalueringsmøde.  Det gør man bl.a. hvert år i Ringkøbing-Skjern Kommune. På mødet evalueres modtagelsen af årets flygtninge, og man afklarer ønsker til det kommende års visitering.

Det er også en god idé, at kommunen laver et fast velkomstmateriale til flygtninge, der bliver henvist til kommunen. For flygtninge, der kommer direkte fra en flygtningelejr i udlandet, kan det eksempelvis være meget vanskeligt at danne sig et billede af den kommende hjemkommune.

Velkomstmateriale

Velkomstpakken kan med fordel indeholde billeder fra kommunen og et bykort. Herudover kan kommunen oplagt vedlægge pjecen “Medborger i Danmark”. Pjecen giver svar på en lang række spørgsmål og er oversat til 18 forskellige sprog. Eksempelvis swahili, arabisk og russisk.

  • Se Brønderslev Kommunes velkomstbrev til flygtninge her.
  • Hent pjecen Medborger i Danmark her.
  • Få information om hvad en kommunes velkomstmateriale med fordel kan indeholde her.


Overvej om kommunen med fordel kan indgå i samarbejdsrelationer med frivillige organisationer og foreninger i forhold til god introduktion til byens muligheder.

Opdateret 26.06.2014