Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om ophold til asylansøgere
Hvad vil Udlændingestyrelsen gøre med kommunernes ønsker til hvilke flygtninge, der visiteres til kommunen?
Læs
Luk

På baggrund af de ønsker som kommunerne anfører på indkomne skemaer vil Udlændingestyrelsen i størst muligt omfang visitere de ønskede udlændingegrupper til de enkelte kommuner. 

Kan en kommune frasige sig at modtage foreslåede flygtninge?
Læs
Luk

Nej, det kan en kommune ikke. Det er Udlændingestyrelsen, som træffer afgørelse om, til hvilken kommune en person skal visiteres til boligplacering. Udlændingestyrelsens afgørelse kan ikke påklages. Dette fremgår af integrationslovens § 53, stk. 1.

Opdateret 21.05.2013