Du er her: Forside > Visitation > Udlændingestyrelsen behandler visiteringsønsker fra kommunerne

Generelt

Det er svært på langt sigt at forudsige, hvor frem­tidens flygtninge kommer fra, og hvor mange der kommer.

Udlændingestyrelsen registrerer ønsker vedrørende visitering, som modtages fra kommunerne. Det anbefales, at man i kommunen gør sig nogle tanker om, hvilke flygtninge kommunen bedst har forudsætninger for at modtage og integrere, og derefter sørger for at give besked til visiterings­enheden i Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har dog ikke mulighed for at garantere, at kom­munernes ønsker opfyldes, da afgørelserne om­kring visitering bl.a. afhænger af, hvilke flygtninge der skal visiteres og de enkelte flygtninges per­sonlige forhold.

Kommunerne opfordres til at bruge [visiteringsskemaet] til at indsende deres ønsker til Udlændingestyrelsen i forhold til visitering af flygtninge. Når alle kommuner indsender deres ønsker i samme type skema, er det et lettilgængeligt arbejdsredskab for Udlændingestyrelsen i forbindelse med afgørelsen om visitering.

Opdateret 21.05.2013