Hvordan skal modtagelsesproceduren tilrettelægges?

Når man planlægger modtagelsesproceduren i kommunen, er det vigtigt, at indsatsen tilrettelægges tværkommunalt . Desuden bør det overvejes, om det vil gavne at informere lokalsamfundet.

Det kan være information på skoler, i daginstitutioner, ved borgermøder, i boligplaceringsområdet eller lignende. Erfaringer viser, at det styrker arbejdet, at der i modtagelsen af nye flygtninge er etableret et stærkt tværsektorielt samarbejde.

En række kommuner vælger at organisere modtage – og integrationsindsatsen på en ny måde. Kommunerne har enten fundet fordele ved at samle relevante funktioner i samme afdeling og under samme ledelse, eller ved at organisere indsatsen ens for de etniske minoriteter i de forskellige afdelinger:

Læs meget mere herom i rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser” på Integrationsviden. 

Categorization