Hvem har ansvaret for transport?

Centeroperatøren skal organisere transport af flygtninge og ejendele i forbindelse med overgivelse til en modtagerkommune. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Udlændingestyrelsen og centeroperatørerne, herunder Røde Kors herom. Det fremgår heraf, at det er det asylcenter, hvor en ny flygtning opholder sig, der bl.a. skal stå for organisering af transporten i forbindelse med overgivelse af nye flygtninge. Det fremgår endvidere af aftalen, at det er kommunen, som betaler udgiften for transport. Det er således centeroperatøren, som er ansvarlig for at organisere transport ved overgivelse til kommunerne, medens den modtagende kommune betaler udgiften. Centeroperatøren skal vælge den billigste transport.

Du kan læse mere om hele modtagelsesprocessen i pjecen Den Gode Modtagelse her.

Categorization