Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om ophold til asylansøgere
Hvem har ansvaret for transport?
Læs
Luk

Centeroperatøren skal organisere transport af flygtninge og ejendele i forbindelse med overgivelse til en modtagerkommune. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Udlændingestyrelsen og centeroperatørerne, herunder Røde Kors herom. Det fremgår heraf, at det er det asylcenter, hvor en ny flygtning opholder sig, der bl.a. skal stå for organisering af transporten i forbindelse med overgivelse af nye flygtninge. Det fremgår endvidere af aftalen, at det er kommunen, som betaler udgiften for transport. Det er således centeroperatøren, som er ansvarlig for at organisere transport ved overgivelse til kommunerne, medens den modtagende kommune betaler udgiften. Centeroperatøren skal vælge den billigste transport.

Du kan læse mere om hele modtagelsesprocessen i pjecen Den Gode Modtagelse her.

Hvordan skal modtagelsesproceduren tilrettelægges?
Læs
Luk

Når man planlægger modtagelsesproceduren i kommunen, er det vigtigt, at indsatsen tilrettelægges tværkommunalt . Desuden bør det overvejes, om det vil gavne at informere lokalsamfundet.

Det kan være information på skoler, i daginstitutioner, ved borgermøder, i boligplaceringsområdet eller lignende. Erfaringer viser, at det styrker arbejdet, at der i modtagelsen af nye flygtninge er etableret et stærkt tværsektorielt samarbejde.

En række kommuner vælger at organisere modtage – og integrationsindsatsen på en ny måde. Kommunerne har enten fundet fordele ved at samle relevante funktioner i samme afdeling og under samme ledelse, eller ved at organisere indsatsen ens for de etniske minoriteter i de forskellige afdelinger:

Læs meget mere herom i rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser” på Integrationsviden. 

Hvad får asylansøgere udleveret, når de ankommer til et modtagecenter?
Læs
Luk

Samtlige asylansøgere får indledningsvist efter registrering ved modtagercenter fra centeroperatøren udleveret:

  • En hygiejnepakke med sæbe , tandpasta etc.
  • En tøjpakke
  • En babytøjpakke, hvis familien har børn under 1 år
  • En startpakke med håndklæde, sengetøj samt dyne og pude

Hvis Udlændingestyrelsen beslutter, at en asylansøger skal være på selvhushold, får hun/han herudover også udleveret en selvhusholdskasse med basalt køkkenudstyr. Asylansøgeren får ikke udleveret ny selvhusholdskasse ved flytning mellem asylcenter. 

Findes der altid helbredsmæssige oplysninger om en flygtning?
Læs
Luk

Nej. For det første eksisterer der ikke altid helbredsmæssige oplysninger om flygtninge, når de kommer her til Danmark. For det andet kan de have været så kort tid her i landet, at de endnu ikke er blevet helbredsundersøgt, og der derfor ikke er lavet helbredsmæssige oplysninger om dem endnu.

Hvilke informationer giver asylcentret og kommunen de nye flygtninge om deres nye hjemkommune?
Læs
Luk

Asylcentret og kommunen skal oplyse flygtningen om den kommune, han/hun skal bo i, og hvordan den første tid vil blive. Asylcentret giver flygtningen de informationer, som det modtager fra kommunen.

Det er vigtigt at flygtningene har realistiske forventninger til livet i deres nye hjemkommune. Asylcentrets medarbejdere hjælper derfor flygtningene med at afstemme deres forventninger med de faktiske forhold. Det kan eksempelvis gøres på dialogmøder.

Se eksempler på samarbejdsaftaler mellem Udlændingestyrelse og centeroperatører her

Hvordan tilrettelægger kommuner en god modtagelse af asylmodtagere?
Læs
Luk

En god modtagelse kræver, at der arbejdes tværfagligt på tværs af forvaltninger i kommunen. Flere kommuner vælger i disse år at organisere modtage- og integrationsindsatsen på nye måder.

 Kommunerne oplever fordele ved

  • At samle relevante funktioner i samme afdeling og under samme ledelse.
  • At organisere indsatsen ens for de etniske minoriteter i de forskellige afdelinger.

Læs mere om organisering af modtagelsesarbejdet i rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser”

 

Hvad indeholder et overgivelsesskema?
Læs
Luk

For at forberede overgangen fra asylcenter til kommune mødes asylmodtageren med repræsentanter fra asylcentret og kommunen til en overgivelsessamtale. På mødet udfyldes et såkaldt overgivelsesskema. Formålet er at gennemgå, opdatere og samle oplysninger om asylmodtageren, som kommunen kan bruge til at planlægge det videre integrationsforløb.

I overgivelsesskemaet samler mødedeltagerne oplysninger om flygtningens

  • Uddannelse og arbejdserfaringer
  • Familie- og sociale forhold
  • Basale sundhedsmæssige oplysninger
  • Forventninger og ønsker til fremtiden.

Skemaet indeholder desuden en samtykkeerklæring om, at oplysningerne må videregives til kommunen. Se eksempel på  overgivelsesskema her.

Hvornår skal kommunen henvise flygtningen til en permanent bolig?
Læs
Luk

Kommunen skal hurtigst muligt finde en permanent bolig til henviste flygtninge. Der er ingen regler om, at boligen skal være en kommunal, almen eller privat bolig.  Men retten til boligen må ikke være tidsbegrænset. Det skal altså være en regulær lejeaftale.

Kan kommunen ikke anvise en permanent bolig med det samme, skal den finde et midlertidigt opholdssted til flygtningen. Kommunen er dog forpligtet på hurtigst muligt at finde en permanent bolig. Gør kommunen ikke nok for det kan Udlændingestyrelsen købe, indrette eller leje en bolig til flygtningen for kommunens regning.

Er det hele familien, både børn og voksne, som skal tilbydes en helbredsmæssige vurdering?
Læs
Luk

Den helbredsmæssige vurdering skal tilbydes alle nyankomne udlændinge, som meddeles opholdstilladelse efter de i integrationslovens § 2, stk. 2, nævnte opholdsgrundlag og udlændinge, som familiesammenføres med en sådan udlænding. Det gælder både udlændinge over og under 18 år. Det betyder, at tilbuddet skal gives til både voksne og børn.

 

Opdateret 26.06.2014