Kommune

Det er vigtigt at modtagerkommunen har en klar koordinering med asylcentret om overdragelsen af flygtninge.

Kommuner overtager ikke integrationsansvaret for en flygtning i samme øjeblik, han eller hun henvises til kommunen. Hvis en flygtning eksempelvis bliver visiteret til en kommune den 15. maj, overtager kommunen først integrationsansvaret den 1. juli. Kommunen overtager altså først ansvaret ved udgangen af den efterfølgende måned.

Inden en kommune modtager en flygtning fra et asylcenter skal kommunen:

 • om muligt tage på besøg på asylcentret og afholde samtale med flygtningen. Alternativt kan overvejes videomøde eller at den nye borger inviteres på besøg i kommunen inden overgivelsen.
 • indlede arbejdet med placering af flygtningen i en bolig.
 • om muligt fremsende velkomstmateriale til den eller de nye flygtninge, som skal bo i kommunen. Deadline bør være senest en uge efter besked om visitation således, at der er tid for den nye borger til at forberede sig på den nye situation.

Overgivelsesperioden

Fasen fra det tidspunkt hvor flygtningen har fået en afgørelse om boligplacering til flygtningen flytter fra asylcentret til modtagerkommunen kaldes for overgivelsesperioden.

Kommunerne skal i den periode sørge for at få en række ting på plads. Det anbefales derfor at kommunen først og fremmest:

 • Udarbejder en fast plan for modtagelse af flygtninge. 
 • Tydeliggør hvem i kommunen, der er ansvarlig for de enkelte dele af processen.
 • Udarbejder tjeklister, som kan tilpasses den enkelte nyankomne.
 • Har en beredskabsprocedure, der angiver, hvem der gør hvad, når Udlændingestyrelsen meddeler, at kommunen skal modtage nye flygtninge.

Derudover er det en god ide, at:

 • Oprette en sag.
 • Udfylde flytteformular.
 • Klargøre indkvartering eller permanent bolig.
 • Vurdere eventuel udlevering af modul­pakker (køkkeninventar, sengetøj mv.).
 • Bestille lokaler til modtagelsen.
 • Bestille transport (taxa, bus, tog, bil).
 • Bestille tolk.
 • Bestille forplejning i forbindelse med modtagelsen.
 • Oprette flygtningen i cpr-registret.
 • Vurdere behov for beklædningshjælp.
 • Vurdere behov for hjælp til flytning/transport af ejendele fra asylcenter.
 • Vurdere om flygtningen har brug for hjælp til at etablere sig i boligen.
 • Have modtaget sundhedsoplysninger og psykolograpporter fra asylcentret.
 • Have taget stilling til beboerindskudslån.

Særligt om modtagelsen af kvoteflygtninge

Når en kommune skal modtage kvoteflygtninge er det vigtigt at den:

 • Holder en tæt kontakt til visiteringsenheden i Udlændingestyrelsen om ankomsten fra udlandet.
 • Vurderer om flygtningen har behov for lægehjælp eller tøj ved ankomsten.

Velkomstmateriale 

Kommunen bør sende et velkomstmateriale til nye flygtninge. For at flygtningen kan nå at forberede sig på modtagelsen, bør brevet sendes senest en uge efter, at vedkommende har fået besked om visitation.

Målet med materialet er:

 • At få den nye borger til at føle sig velkommen.
 • At give den nye borger praktisk information om bolig, skole, modtagelse etc.
 • At give den nye borger et grundlæggende indtryk af kommunen.

Se skabelon for velkomstbrev til flygtninge, der kommer til kommunen fra et asylcenter her.
Se skabelon for velkomstbrev til kvoteflygtning, der kommer til kommunen fra en flygtningelejr i udlandet her.

Velkomstbrevet kan med fordel være en del af en større velkomstmappe. Du kan se en række forslag til indhold i en velkomstmappe her.

 

Opdateret 26.06.2014