Hvad siger loven?

Udlændingestyrelsen har ansvaret for asylcentrene, men den praktiske opgave med driften er udlagt til eksterne centeroperatører.

Der findes forskellige centeroperatører(indkvarteringsoperatører), hvor Røde Kors er den største.Der findes også kommuner, der driver asylcentre. Det gælder Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted og Langeland Kommune.

Hvert år indgås nye samarbejdskontrakter mellem centeroperatørerne og Udlændingestyrelsen. På nyidanmark.dk kan man finde de seneste samarbejdskontrakter. Du kan se dem her.

Det fremgår bl.a. af samarbejdskontrakterne, at centeroperatøren i samarbejde med modtagerkommunen skal medvirke til, at der sker en hensigtsmæssig overgang fra præasylfasen til integrationsfasen for beboere, der opnår opholdstilladelse. Dette skal sikres dels gennem afholdelse af en overgivelsessamtale med flygtningen, hvor vedkommende informeres om integrationsfasen, dels gennem dialog med den integrationsansvarlige kommune, der sikrer, at kommunen har det bedst mulige udgangspunkt for at målrette integrationen til den enkelte beboers forudsætninger.

Centeroperatøren skal endvidere videregive informationer om beboerens kontraktforhold og -opfyldelse mv. til kommunen, jf. § 44 b i udlændingeloven. Læs mere her.

Opdateret 25.06.2014