Eksempler og anbefalinger

Det er vigtigt at forberede en ny flygtning på overgangen fra asylcenter til kommune og fremme realistiske forventninger hos den pågældende til hverdagen i kommunen.

Overgivelsessamtaler er centrale for at sikre en god modtagelse

En overgivelsessamtale handler om at forberede flygtningen på overgangen til kommunen.

Det er en generel erfaring blandt aktørerne på området, at det er vigtigt at prioritere overgivelsessamtalen, selvom det kan være svært at finde tid og økonomi til at besøge nye flygtninge. Samtalen lægger en god grobund for en vellykket modtagelse i kommunen og har ofte stor betydning for det videre forløb i kommunen. Det er vigtigt for flygtningen at få sat ansigt på nogle af medarbejderne i kommunen, hvilket også er med til at forveningsafstemme hele forløbet. Samtalen skal bl.a. understøtte, at:

  • Flygtningen bliver informeret om kommunens plan for modtagelse af den pågældende.
  • Forventninger til den nyankomnes muligheder og fremtidsplaner afklares.
  • Der skabes klarhed om den pågældendes økonomi.
  • Kommunen får det bedste udgangspunkt for at målrette sin indsats til den enkelte.

Det er derfor mest optimalt, hvis både flygtning, asylcenter og kommende bopælskommune alle deltager, og at der afsættes tid til en grundig overgivelsesssamtale.

Nedenfor ses et eksempel på tjekliste til overgivelsessamtaler:  

  • Se Ringkøbing-Skjern Kommunes tjekliste til overgivelsessamtaler her 

Tværfaglig organisering  sikrer rollefordelingen i kommunerne i forbindelse med overdragelse

I nogle kommuner har man valgt at involvere de samarbejdende forvaltninger i udarbejdelsen af en modtageplan for integrationsindsatsen for at sikre et godt og struktureret samarbejde. Der er derved aftalt klare arbejdsgange for f.eks., hvilke opgaver Jobcentret er ansvarlig for inden og efter modtagelsen. Ligesådan kan et tværfagligt samarbejde med ydelsesservice fordre, at de nødvendige bevillinger er på plads allerede, når den nye borger ankommer til kommunen.

Også efter ankomsten til kommunen har den nye borger ofte kontakt til flere forskellige forvaltninger. Det kan f.eks. være en sagsbehandler, der følger op på en social indsats, en sagsbehandler fra den beskæftigelsesrettede indsats, en sagsbehandler fra ydelseskontoret, en sagsbehandler, der følger op på indsatser over for familiens børn etc. Kommunen kan derfor med fordel organisere integrationsindsatsen, så medarbejderne let kan samarbejde på tværs af forvaltningsområder, og så borgeren har kontakt til så få medarbejdere som muligt.

Læs mere om organisering af modtagelsesarbejdet i rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser” her.

Opdateret 25.06.2014