Udlændingestyrelsen

Når flygtninge får opholdstilladelse, er det Udlændingestyrelsens opgave at visitere de pågældende flygtninge til landets kommuner. Styrelsen træffer deres beslutning ud fra bl.a. kommunekvoter, flygtningens personlige forhold samt forholdene i den pågældende kommune.

Udlændingestyrelsen skal først og fremmest sikre en jævn fordeling af flygtninge i landet. Det sker ved fastlæggelse af kommunekvoterne. Men ved konkrete afgørelser om visitering lægges også vægt på flygtningens:

  • Sproglige og kulturelle baggrund, herunder muligheden for at etablere netværk med andre udlændinge med tilsvarende sproglig og kulturel baggrund
  • Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
  • Familiemæssige eller anden tilknytning til personer, der bor i Danmark
  • Særlige behov i forbindelse med særlige personlige eller helbredsmæssige forhold
  • Særlige ønsker

 

Ved den konkrete afgørelse om visitering lægges også vægt på den enkelte kommunes og omkringliggende kommuners:

  • Beliggenhed og størelse
  • Arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold
  • Befolkningssammensætning og
  • Behandlings- og institutionstilbud

 
Udlændingestyrelsen tager desuden højde for om kommunen evt. har ønsker om at modtage bestemte grupper af flygtninge eller har andre ønsker til visiteringen.  

Særligt om uledsagede mindreårige

Inden Udlændingestyrelsen visiterer en uledsaget mindreårig til en bopælskommune, indhenter styrelsen altid supplerende oplysninger hos den mindreårige selv samt asylcentret og den mindreåriges personlige repræsentant.

Indsamling af oplysninger i boligplaceringsskema

Udlændingestyrelsen samler oplysninger om en flygtnings personlige og helbredsmæssige forhold. Det gøres i det såkaldte boligplaceringsskema.

Se Udlændingestyrelsens boligplaceringsskema her.

Hvis det er nødvendigt for afgørelsen, kan Udlændingestyrelsen indhente yderligere oplysninger om en flygtning. Det kan være oplysninger fra asylcentret, hvis udlændingen opholder sig i Danmark, eller oplysninger hos UNHCR, hvis udlændingen opholder sig i en flygtningelejr i udlandet.

Videregivelse af oplysninger fra Udlændingestyrelsen til kommunerne

Udlændingestyrelsen sender af egen drift oplysninger til kommunen, der står i boligplaceringsskemaet eller er indhentet fra asylcentret. Personlige dokumenter som for eksempel uddannelsespapirer fra hjemlandet sendes alene til kommunen med det formål, at de skal udleveres til flygtningen.

Mange flygtninge har ikke papirer, som kan dokumentere deres identitet eller civile status. Der vil derfor altid være en vis usikkerhed om navn, fødselsdato og civilstatus. Desuden kan Udlændingestyrelsen i forhold til medicinske diagnoser mv. kun videregive oplysninger, som er modtaget fra flygtningene selv, fra asylcentret eller fra FNs flygtningeorganisation UNHCR. Der vil derfor altid være en vis usikkerhed omkring oplysningerne i boligplaceringsskemaet.

Læs mere om videregivelse af oplysninger under fanen til højre på siden: "Hvad siger loven?"

Opdateret 21.11.2016