Kan kommuner bede om fortrinsvist at modtage bestemte flygtningegrupper?

Ja. Kommunen kan eksempelvis bede Udlændingestyrelsen om, at asylansøgere, der har været indkvarteret på et asylcenter i kommunen, bliver henvist til samme kommune.

Hvis en kommune har særlige visiteringsønsker, skal den indsende et visiteringsskema til Udlændingestyrelsen.

Du kan hente visiteringsskemaet her.

Kommunernes ønsker indgår alene som et blandt flere kriterier, når Udlændingestyrelsen træffer sin afgørelse. Styrelsen skal altid foretage en generel afvejning af alle de foreliggende kriterier herunder hensynet til en jævn fordeling af flygtninge i hele landet.

Categorization