Kan flygtninge bede om at blive henvist til en bestemt bopælskommune?

Ja. Flygtninge har mulighed for at komme med ønsker til, hvilken kommune de boligplaceres.

Flygtningens ønsker indgår alene som et blandt flere kriterier, når Udlændingestyrelsen træffer sin afgørelse. Styrelsen skal altid foretage en generel afvejning af alle de foreliggende kriterier herunder hensynet til en jævn fordeling af flygtninge i hele landet og hensynet til særlige personlige forhold.

Categorization