Hvornår overtager en kommune integrationsansvaret for en flygtning?

Kommunen overtager ikke integrationsansvaret for en flygtning i samme øjeblik, han eller hun henvises til kommunen, men først ved udgangen af den efterfølgende måned efter visitationsafgørelsen. Hvis en flygtning eksempelvis er blevet visiteret til en kommune den 15. maj, overtager kommunen først integrationsansvaret for den pågældende 1. juli.

Kommunen kan dog vælge at overtage integrationsansvaret tidligere, hvis flygtningen også ønsker det. Det fremgår af integrationslovens § 4, stk. 2.

Categorization