Du er her: Forside > Opholdstilladelse > Der gives ophold til asylansøger og træffes afgørelse om visitering > Spørgsmål og svar > Hvad sker der, hvis en flygtning ikke ønsker at flytte til den anviste kommunen?

Hvad sker der, hvis en flygtning ikke ønsker at flytte til den anviste kommunen?

Man kan ikke klage over Udlændingestyrelsens afgørelser om visitering til en bestemt kommune. Flygtningen kan dog bede styrelsen om at genoptage en sag.  Udlændingestyrelsen kan have pligt til at genoptage en afgjort sag, hvis der fremkommer oplysninger, som styrelsen ikke var bekendt med på tidspunktet for den oprindelige afgørelse, og som i givet fald må antages at ville have medført en væsentlig anden vurdering af sagen.

Ønsker flygtningen efter en eventuel revurdering fortsat ikke at flytte, skal asylcentret orientere Udlændingestyrelsen og kommunen om det. Centret rådgiver desuden flygtningen om dennes rettigheder og pligter. Hvis en flygtning fastholder ikke at ville flytte, vil det have konsekvenser for den pågældende, fordi han eller hun ikke kan fortsætte med at modtage ydelser fra Udlændingestyrelsen.

Ved overgivelsesdatoen skal flygtningen forlade asylcentret. Hvis det er nødvendigt med hjælp af politiet.

Mange flygtninge kender kun til de store byer i Danmark. Det betyder, at de kan have svært ved at forholde sig til at skulle flytte til andre områder i landet. Det er baggrunden for, at fx Ringkøbing-Skjern Kommune lægger vægt på at informere henviste flygtninge om kommunen. Kommunen sender eksempelvis oplysninger om de medarbejdere, der er ansat i integrationsteamet og lidt om kommunen, så flygtningen bedre kan forberede sig på at flytte.

Categorization