Hvad er indkvarterings- og ydelsesberegningssystemet?

Asylcentret får besked om, at en flygtning er blevet visiteret til en bopælskommune via indkvarteringssystemet, IBS. Systemet henter automatisk oplysninger fra Udlændingeregistreret, hvor alle asylansøgere er registreret.

Det er alene Udlændingestyrelsen og asylcentret, som har adgang til IBS.

Categorization