Kommune

Når en flygtning får opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, bliver vedkommende samtidig visiteret til en bopælskommune. Idet kommunen overtager ansvaret for en nyankommen flygtning, er der en masse praktiske foranstaltninger, der skal ordnes.

Kommuner bliver forhåndsorienteret af Udlændingestyrelsen om, at en flygtning er på vej til at blive visiteret til deres kommune. Det kan ske via e-mail eller telefon. Orienteringen indeholder en anonymiseret beskrivelse af personen, som styrelsen ønsker at henvise til kommunen. Når afgørelsen er truffet sender styrelsen et orienteringsbrev til kommunen. Udover kopier af afgørelsen indeholder brevet også en kopi af boligplaceringsskemaet samt andre relevante informationer om flygtningens personlige forhold eller helbred. Det kan for eksempel være referater af samtaler med medarbejdere på asylcentret.

Se orienteringsbrevet som Udlændingestyrelsen sender til kommuner, når en flygtning er blevet henvist til en bopæl her

Se orienteringsbrevet, der vedrører kvoteflygtninge her 

Kommunen skal først og fremmest registrere flygtningen i Folkeregisteret/CPR og snarest muligt anvise den pågældende til en permanent bolig. Læs mere om boligplacering under fanen Modtagelse på forsiden. 

Derudover skal kommunen også sørge for, at boligen bliver indrettet med de mest basale møbler, køkkenredskaber mv., ligesom der også skal sørges for oprettelse af f.eks. Nem-konto, tilmelding af eventuelle børn til skole/daginstitutioner mv.

Herudover vil der den første tid være opgaver i forhold til at introducere flygtningen m.v. til lokalsamfundet; hvor køber man ind, hvor ligger skoler/uddannelsessteder/daginstitutioner, hvordan lægger man et budget, hvordan fungerer transportsystemet osv.

Modtagelse af bestemte flygtningegrupper

Kommuner kan bede Udlændingestyrelsen om fortrinsvist at modtage en bestemt gruppe af flygtninge. Det kan eksempelvis være flygtninge fra et bestemt land. Disse ønsker skal også inddrages, når Udlændingestyrelsen visiterer flygtninge til kommuner.

Overtagelse af integrationsansvar

Hvornår en kommune overtager integrationsansvaret for en flygtning, afhænger af hvilken bestemmelse den pågældende flygtning har fået opholdstilladelse efter:

1. Hvis flygtningen har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, overtager kommunen integrationsansvaret ved udgangen af den første hele måned efter, at flygtningen er blevet visiteret til kommunen. Hvis en flygtning eksempelvis er blevet visiteret til en kommune d. 15. maj, så overtager kommunen integrationsansvaret for den pågældende d. 1. juli. Det gælder for de flygtninge, der opholder sig i et dansk asylcenter, når han/hun har fået flygtningestatus. 

2. Har flygtningen derimod fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, har kommunen integrationsansvaret allerede fra indrejsetidspunktet. Dette gælder for kvoteflygtninge, som opholder sig udenfor Danmarks grænser, typisk i en flygtningelejr, når de får flygtningestatus i Danmark. 

Det Centrale Personregister (CPR)

Kommunen er ansvarlig for at tilmelde flygtningen CPR, jf. integrationslovens § 10, stk.3, og det kan den som udgangspunkt først gøre, når flygtningen er flyttet til kommunen.

Mange af kommunens opgaver i forbindelse med forberedelse af modtagelsen af en flygtning forudsætter dog, at flygtningen har et CPR-nummer, og der er som udgangspunkt i sådanne tilfælde mulighed for at registrere flygtningen på en særlig vejkode i CPR.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har tidligere gjort kommunerne opmærksomme på, at de har mulighed for at registrere flygtningen på en særlig vejkode i CPR. På den måde kan flygtningen få et CPR-nummer, før han eller hun faktisk flytter til kommunen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har påpeget, at vejkodeløsningen bl.a. begrænses af de generelle CPR-registreringsprincipper. Disse principper betyder, at en flygtning tidligst kan registreres i CPR på indrejsetidspunktet. Det giver nogle helt særlige problemer i forhold til kvoteflygtninge, der får deres opholdstilladelse og visiteres til en kommune før de kommer til Danmark. Der arbejdes for tiden på en løsning af denne problemstilling.

Opdateret 21.11.2016