Eksempler og anbefalinger

For at kunne modtage og integrere nye borgere bedst muligt har kommunen brug for en række oplysninger.

Det kan være en udfordring, at nødvendige oplysninger for kommunens sagsbehandling ikke altid er tilgængelige. Det gælder eksempelvis uddannelsespapirer. Kontrakten som asylcentret har indgået med flygtningen kan i den situation være en værdifuld informationskilde. I kontrakten kan kommunen finde svar på konkrete spørgsmål, eller finde ud af, hvorfor et givet spørgsmål ikke kan besvares.

Læs mere om, hvad kommuen kan finde i kontrakten her.

Aftaler om CPR og ydelser

Kommuner kan opleve, at det kan være svært at nå at have alt det praktiske på plads inden flygtningen ankommer, og det kan derfor være en god idé at lave en aftale med Borgerservice om CPR-registrering.

I Ringkøbing-Skjern Kommune varsles afdelingen Borgerservice – Folkeregister umiddelbart efter, at kommunen har fået besked om, at en flygtning er blevet visiteret til kommunen. Borgerservice får en kopi af opholdstilladelsen og eventuelt andre relevante dokumenter.

Når kommunen kender datoen for flygtningens ankomst bookes en aftale med Borgerservice – Folkeregister, så der er afsat tid til at få lavet CPR-nummer.

Kommunen giver tilsvarende ydelseskontoret besked om ankomstdagen, så medarbejderne her er klar til at lave straksbilag til udbetaling af ydelse.

Opdateret 23.06.2014