Nyheder

Informationsbrev til kommunerne om boligplacering af flygtninge
Forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet
Pressemeddelelse vedr. boligplacering af flygtninge i kommunerne, 6. feb. 2015
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 6. februar 2015 udsendt et informationsbrev, der gennemgår de forskellige regler og muligheder for indkvartering og boligplacering af flygtninge.
Pressemeddelelse 26. juni 2014   Sidst opdateret 26.06.2014