Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen har ansvaret for asylcentrene, men den praktiske driftsopgave er lagt ud til forskellige centeroperatører.

Asylcentret og modtagerkommunen skal i fællesskab sikre, at en flygtnings overgang fra asylcenter til kommune forløber godt.  

Kommunen skal hurtigst muligt finde en permanent bolig til flygtninge henvist af Udlændingestyrelsen. Det vil sige en bolig, hvor flygtningen kan blive boende - også efter at den 3-årige integrationsprogram er udløbet. Hvis en kommune ikke gør nok for at finde en permanent bolig til en flygtning, kan Udlændingestyrelsen købe, indrette eller leje en bolig til flygtningen for kommunens regning. Det har dog endnu aldrig været nødvendigt.

Se samarbejdskontrakterne mellem Udlændingestyrelsen og centeroperatører for 2014 her.

Opdateret 26.01.2017