Du er her: Forside > Modtagelse > Modtagelse > Spørgsmål og svar > Hvem melder flygtninge, der har fået opholdstilladelse af Justitsministeriet eller Flygtningenævnet, til fremrykket danskundervisning?

Hvem melder flygtninge, der har fået opholdstilladelse af Justitsministeriet eller Flygtningenævnet, til fremrykket danskundervisning?

Det er den integrationsansvarlige kommune, der som hovedreglen har ansvaret for at tilmelde flygtninge til danskundervisning, så undervisningen kan begynde i center regi. I nogle tilfælde bliver asylmodtagere ikke visiteret til en bopælskommune samtidig med, at de får opholdstilladelse. Det er eksempelvis tilfældet, når en flygtning får humanitær opholdstilladelse af Justitsministeriet. I de tilfælde går der et stykke tid, inden flygtningen får at vide hvilken kommune, han eller hun skal bo i. I den situation er det asylcentrets ansvar foreløbigt at visitere flygtningen til fremrykket danskundervisning.

Læs vejledning om visitation til danskuddannelse her.

Categorization