Generelt

Erfaringen viser, at der er stor forskel på modtageforløb. Mennesker og situationer er forskellige. Det er derfor vigtigt, at modtageindsatsen altid tager udgangspunkt i det enkelte menneske og den konkrete situation.

En god modtagelse af nye borgere, som får opholdstilladelse som flygtninge i Danmark, har afgørende betydning for, om de hurtigt kan blive aktive og deltagende medborgere i det danske samfund. Det er kommunernes opgave at modtage og introducere nyankomne udlændinge til det danske samfund. Der er opstillet visse rammer for opgaven, navnlig i integrationsloven, men det er i vid udstrækning op til den enkelte integrationsansvarlige kommune at tilrettelægge indsatsen.

I perioden fra en flygtning bliver visiteret til en kommune til den egentlige ankomst, er der en række opgaver, kommunen skal have løst. Arbejdet bliver lettere, hvis kommunen har en modtageplan, der trin for trin beskriver, hvem i kommunen, der er ansvarlige for hvilke opgaver.

For at sikre en god modtagelse af flygtninge lægges der i integrationsloven vægt på, at flygtninge hurtigt får anvist en permanent bolig og kommer i gang med danskundervisning mv., når de kommer til den integrationsansvarlige kommune. I oversigten herunder kan du se, hvornår de forskellige ting skal ske efter flygtningens ankomst til kommunen.

 

Fokusområde

Tidshorisont

Anvisning af permanent bolig

Hurtigst muligt

Start på danskundervisning

Indenfor en måned

Tilbud om integrationsprogram

Indenfor en måned

Indgåelse af integrationskontrakt

Inden en måned 

Tilbud om en individuel integrationsplan     

Indenfor tre måneder 

Tilbud om helbredsmæssig vurdering  

Indenfor tre måneder 

 

Læs mere om boligplacering under Kommune-fanen. De øvrige fokusområder er beskrevet under Integrationsindsats-fanen på forsiden.

Opdateret 24.06.2014