Asylcenter

Der findes forskellige centeroperatører, hvor Røde Kors er den største af disse. Der findes også kommuner, der driver asylcentre. Det gælder Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted og Langeland Kommune.

Der findes pt. fire forskellige centertyper – opholdscentre, modtage/udrejsecentre, omsorgscentre og børnecentre. Røde Kors driver alle fire centertyper, mens de kommunale operatører alene driver opholdscentre bortset fra Thisted kommune, som også driver et børnecenter.

Røde Kors asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Røde Kors er aktive i modtagelsen af flygtninge i kommunerne og arbejder igennem lokalafdelinger, der består af selvstændige bestyrelser med et varierende antal aktivitetsgrupper tilknyttet. I samarbejde med Røde Kors Asyl har Røde Kors´ integrationsindsats et særligt fokus på overgangen fra asylcenter til udflytningen i kommunerne.

For alle asylcentre, både de kommunale asylcentre som Røde Kors' gælder, at de informerer alle asylansøgere, om de realistiske forventninger de skal have ved at flytte til en ny kommune. Det indgår som en fast bestanddel af den obligatoriske undervisning "fremrykket danskundervisning" til alle de asylansøgere, der får opholdstilladelse.

Du kan læse om de kontraktmæssige indgåelser mellem Udlændingestyrelsen og henholdsvis Røde Kors og de kommunale operatører på nyidanmark.dk, hvis hjemmeside du finder her.  

Asylcentret skal sørge for, at relevante oplysninger om flygtningen bliver givet videre til kommunen. Centret skal desuden koordinere det praktiske omkring selve flytningen fra centret til kommunen.

Samarbejde med Røde Kors drevne asylcentre

Røde Kors tilbyder netværksfamilier og – personer til nyankommne flygtninge. Frivillige netværkspersoner åbner døre til at opbygge nye netværk og til det danske samfund.

Røde Kors’ asylafdeling formidler Røde Kors’ tilbud om frivillige netværkspersoner til alle flygtninge, der får asyl. I de tilfælde, hvor den enkelte takker ja til tilbuddet, aktiveres de lokale netværk, og Røde Kors afsøger mulighederne for at finde en netværksperson i den kommune, hvor flygtningen flytter til.

Nogle steder bliver den frivillige og flygtningen en del af den ordinære netværksordning under integrationsarbejdet, andre steder findes der en netværksperson i f.eks. besøgstjenesten, den lokale Røde Kors café eller bestyrelsens netværk.

Lokalafdelingerne har mange forskellige aktiviteter – i praksis betyder dette, at Røde Kors udover specifikke netværkspersoner også kan tilbyde netværk i form af caféer, besøgstjenester, butikker, kvindenetværk m.m.

Opdateret 24.06.2014