Skal kommunen altid tilbyde et integrationsprogram?

I særlige tilfælde kan kommunen undlade at tilbyde et integrationsprogram til voksne nyankomne flygtninge. Særlige grunde til dette kan for eksempel være:

  • fysiske eller psykiske handicap
  • torturoplevelser eller stærk traumatisering

Uledsagede mindreårige flygtninge er som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne om integrationsprogrammet. Kommunen kan imidlertid vælge at tilbyde en uledsaget mindreårig et integrationsprogram. Det skal i så fald besluttes inden den pågældende fylder 18 år, jf. integrationslovens § 16, stk. 7.

Categorization