Hvorfor er det nødvendigt med en integrationsplan?

Mange flygtninge og familiesammenførte kommer til landet med sammensatte problemer. Integrationsplanen skal sikre en bred og helhedsorienteret indsats. Det beskæftigelsesrettede fokus suppleres eksempelvis med indsatser, der sigter på den samlede families behov og indsatser, og som understøtter aktivt medborgerskab. Der lægges desuden stor vægt på at sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser i planen.

Categorization