Asylcenter

Allerede i tiden på asylcentret har flygtningen oftest stiftet bekendtskab med tilbud fra frivillige organisationer. Tilbud som er vigtige i forhold til, at flygtningen får mulighed for at indgå i sociale relationer, hvor der lægges vægt på samhørighed og tillid.

Nye flygtninge i kommunerne har for størstedelens vedkommende været igennem en asylprocedure og boet på asylcentre. På alle Røde Kors’ og mange af de kommunale asylcentre her i landet findes aktivitetstilbud, som frivillige står for. De fleste tidligere asylansøgere har derfor stiftet bekendtskab med frivillige og erfaret, at frivillige er nogen, de kan dele oplevelser med, lære af og træne nye kompetencer med, og nogen som kan introducere dem til foreningslivet og lokalsamfundet.

Alle flygtninge, der får ophold i Danmark spørges ved overgivelsessamtalen, om de fortsat ønsker kontakt til frivillige efter de er flyttet til den nye kommune.

Røde Kors' integrationsindsats støtter udsatte flygtninge og indvandrere over hele Danmark. Det sker gennem en bred vifte af aktiviteter, blandt andet netværksfamilier og - personer – men også f.eks. sprogtræning, lektiehjælp, familielejre og cafeer. Læs mere om Røde Kors' integrationsindsats her.

Røde Kors har 220 lokalafdelinger, heraf er der integrationsaktiviteter i ca. 60 lokalafdelinger fordelt i hele landet. Når der kommer nye flygtninge til kommunerne, er det først og fremmest afdelinger med integrationsaktiviteter, der modtager dem. Afdelinger, der ikke har integrationsaktiviteter, kan også aktiveres, når behovet er der.

For de, der ønsker kontakt, udfyldes en blanket, hvor flygtningen giver tilsagn om, at Røde Kors må give kontaktoplysninger videre til frivillige og kommunen. F.eks. oplysninger om telefonnummer, den nye adresse, hvis disse oplysninger kendes på overgivelsestidspunktet samt alder, nationalitet og kontaktoplysninger til sagsbehandleren i den nye kommune. Kommunen får automatisk disse oplysninger.

Røde Kors vil herefter så vidt muligt organisere, at der er frivillige i den nye opholdskommune, som kan mødes med den nye flygtning. For mere information om den brede vifte af integrationsprojekter, se Røde Kors’ hjemmeside eller kontakt integration@rodekors.dk 

Opdateret 24.06.2014