Procedure

Det er vigtigt, at kommuner har en klar plan for integrationsindsatsen

Planen bør eksempelvis beskrive:

  • Hvad skal der gøres inden flygtningen kommer til kommunen?
  • Hvad skal der ske i forbindelse med modtagelsen?
  • Hvad skal der ske i den første tid, hvor flygtningen opholder sig i kommunen?

Herunder har vi samlet eksempler på, hvordan forskellige kommuner planlægger deres integrationsindsatser:

Albertslund Kommunes Integrationsindsats 2010

Samarbejde med frivillige og virksomheder styrker integrationsindsatsen i kommunen

Kommunen kan med fordel inddrage det lokale foreningsliv og virksomheder i integrationsindsatsen.

Når kommunen ønsker at styrke integrationsindsatsen gennem samarbejde med foreningslivet, er det godt at have blik for, hvordan og på hvilke områder foreningernes kompetencer kan supplere kommunens indsats.

Ved at inddrage civilsamfundet kan kommunen få adgang til målgrupper, som kan være svære at nå gennem kommunens egne kanaler. På den måde kan der sammen med civilsamfundet iværksættes indsatser, der styrker nye borgeres deltagelse i fællesskabet.

Kommunen kan også få glæde af de erfaringer og kompetencer, der ligger ude hos de frivillige. Samtidig kan det styrke integrationsindsatsen, at kommunen understøtter et samarbejde på tværs af foreningslivet og på tværs af forenings- og forretningslivet.

Opdateret 10.07.2013