Det gode eksempel

Mentorordninger for nye borgere

Nogle kommuner har ordninger, hvor nye borgere bliver tilknyttet en mentor, som hjælper med en række praktiske ting. Det kan for eksempel være hjælp til indkøb, indmelding i sportsklub, køb af buskort etc. Mentoren kan også vise den nye borger rundt i lokalområdet.

MindSpring - gruppeforløb for og med flygtninge

Dansk Flygtningehjælps projekt MindSpring er et gruppeforløb for og med flygtninge. Det særlige ved MindSpring er, at gruppeforløbene gennemføres af flygtninge med samme baggrund og sprog som gruppedeltagerne. Formålet med forløbene er at styrke deltagernes handlekraft.

Mindspring er et udviklingsprojekt, som finansieres af Social- og Integrationsministeriet.

Læs mere om MindSpring på projektets hjemmeside

Let’s Network - vil sikre unge flygtninge et netværk i lokalsamfundet

Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp samarbejder om projektet Let’s Network. Målet med projektet er at skabe lokale netværk for flygtninge under 25 år. Det sker ved hjælp af lokale frivillige, både unge og voksne, der af egen lyst hjælper unge flygtninge i gang med en tilværelse i Danmark.

Let’s Network tilbyder eksempelvis de unge:

  • Frivillige netværksfamilier eller personer, der kan støtte dem i hverdagen
  • lektiehjælp
  • sprogtræning
  • madklubber
  • mentorprogrammer
Opdateret 07.10.2014