Generelt

Beskæftigelse og sprog er helt centrale faktorer i den tidlige integrationsindsats. Men andre elementer har også betydning. Det gælder eksempelvis den sociale integration, der handler om udlændingens tilknytning til og deltagelse i lokalsamfundet.

Den frivillige indsats i kommunen spiller ofte en vigtig rolle i den forbindelse. Adgangen til offentlige institutioner har også betydning. Det kan være velfungerende modtageklasser og daginstitutioner. Og helt konkret har det også betydning, at udlændingen har let adgang til kollektiv transport, så han eller hun kan komme til og fra danskuddannelse, uddannelse og beskæftigelsestilbud.

Flygtninge og familiesammenførte udlændinge kommer med vidt forskellige forudsætninger og kan have meget forskellige udfordringer i forhold til at blive integreret i det danske samfund. Nogle nyankomne er eksempelvis højtuddannede, mens andre er analfabeter. Nogle ved hvordan et moderne samfund er indrettet og kan håndtere dette, andre er traumatiserede. Nogle udlændinge kommer alene, andre er familier med børn. Det er derfor meget vigtigt, at kommunen snarest efter ankomsten sørger for at afdække den enkeltes ressourcer, kompetencer og helbredsmæssige forudsætninger. Først når kommunen har de oplysninger, kan den sætte ind med relevante og helhedsorienterede indsatser, der er målrettet den enkelte.

Tal og fakta

Find tal og fakta om integration på Social- og Integrationsministeriet hjemmeside.

Opdateret 07.10.2014