Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for det følgende år.

Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal visiteres til kommunerne.

Opnås der ikke enighed herom, fastsætter Udlændingestyrelsen kvoterne.

I begyndelsen af året udarbejder Udlændingestyrelsen en profilbeskrivelse af hvilke flygtninge, som forventes at få opholdstilladelse i Danmark i det indeværende år. Dette er for at forberede kommunerne bedst muligt på modtagelsen af den mangfoldige gruppe af flygtninge.

Styrelsen gennemfører hvert år kvoteudvælgelsesrejser, hvor der ved hver rejse vil blive tilbudt genbosætning til flygtninge, der opholder sig udenfor Danmark.

Opdateret 21.05.2013