Du er her: Forside > Fordeling > Udlændingestyrelsen udmelder årlige kommunekvoter > Spørgsmål og svar > Hvilke bestemmelser regulerer kommunernes ansvar for flygtninge?

Hvilke bestemmelser regulerer kommunernes ansvar for flygtninge?

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) er den lovgivningsmæssige ramme for integrationen af flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere.

Modtagelsen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte, herunder boligplacering, beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse, er således hovedsagligt reguleret i integrationsloven med tilhørende bekendtgørelser. Integrationsloven er en rammelovgivning, der opstiller de overordnede rammer for kommunernes integrationsindsats, men det er i høj grad overladt til kommunerne selv at tilrettelægge deres indsats.

Endvidere er en række andre forskellige love, som går på tværs af eksempelvis jobcenter, familieafdeling og ydelseskontor, relevante, når det handler om at modtage flygtninge og andre nyankomne.

Categorization