Hvad er landstal?

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for det følgende år. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal bo her i landet og dermed visiteres til kommunerne.

Categorization