Hvad er en nyankommen flygtning?

Det er en person, som har søgt asyl i Danmark og som netop er meddelt opholdstilladelse.

Langt størstedelen af de flygtninge, som får opholdstilladelse i Danmark, er personer, som selv er rejst til Danmark (spontane asylansøgere). Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om asyl i første instans, og de spontane asylansøgere er bl.a. til samtale omkring deres asylmotiv hos Udlændingestyrelsen i Center Sandholm.

Nogle flygtninge får endvidere opholdstilladelse i Danmark, selv om de ikke er indrejst. Det drejer sig om såkaldte kvoteflygtninge.

Categorization