Du er her: Forside > Fordeling > Udlændingestyrelsen udmelder årlige kommunekvoter > Spørgsmål og svar > Hvad betydning har den nye asylaftale om asylansøgeres udvidede adgang til at bo udenfor et asylcenter?

Hvad betydning har den nye asylaftale om asylansøgeres udvidede adgang til at bo udenfor et asylcenter?

Med den nye asylaftale udvides adgangen til som asylansøger at flytte ud fra asylcentrene, men loven ændrer ikke ved de eksisterende regler om boligplacering.

For at sikre en sammenhæng mellem udflytningen af asylansøgere og den efterfølgende fordeling i kommunerne af de asylansøgere, der får asyl, kan en asylansøger ikke tage eller tilbydes bopæl i en kommune, der efter integrationsloven ikke skal modtage flygtninge.

Det forhold, at en asylansøger har boet i en bolig uden for asylcenteret, som på tidspunktet for en afgørelse om boligplacering har en 0-kvote kan dog – såfremt særlige omstændigheder taler derfor – indgå i grundlaget for Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering efter integrationslovens kapitel 3. Sådanne særlige omstændigheder kan eksempelvis være, hvis den pågældende i kommunen har opnået ordinær beskæftigelse af mindst 6 måneders varighed. Det bemærkes, at der også i dag sker boligplacering til en kommune med en 0-kvote, såfremt der foreligger ganske særlige hensyn til den pågældende flygtnings personlige forhold. Antallet af flygtninge, der er bosat i en kommune indgår endvidere i grundlaget for fordelingen af de næste års kvoter.

[indsæt link til den nye lovgivning]

Categorization