Procedure

Procedure for udmelding af kvoter

Kommunerne i hver region skal hvert år via KKR (kommunekontaktrådene) søge at aftale fordelingen på regionalt plan, dvs. hvor mange flygtninge skal samlet boligplaceres i hver region (aftalte regionskvoter). Opnås der ikke enighed herom, fastsætter Udlændingestyrelsen regionskvoterne (fastsatte regionskvoter). Kommunerne inden for en region skal herefter søge at aftale fordelingen mellem kommunerne i regionen (aftalte kommunekvoter). Opnås der ikke enighed, fastsætter Udlændingestyrelsen kommunekvoterne (fastsatte kommunekvoter).

Ordningens udgangspunkt er, at kommunerne selv skal søge at indgå en frivillig aftale om fordelingen af flygtninge mellem regionerne og mellem kommunerne i hver enkel region. Der bliver herved mulighed for at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte kommuner, og til kommunernes ønsker og muligheder. Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen i forbindelse med udmelding af landstallet tillige udmelder forslag til fordeling af flygtninge (baseret på indbyggertal og antal udlændinge), der i mange tilfælde anvendes ved indgåelse af aftale mellem kommunerne.

Det er muligt at indgå frivillige fordelingsaftaler i kommunekontaktrådene, hvorved der kan tages højde for individuelle kommunale forhold. Det kan være en fordel for en kommune i perioder at modtage større grupper, end den matematiske fordeling tilsiger. For andre kommuner kan det være en fordel at være friholdt for modtagelse af nye flygtninge i en periode.

Find regionskvoterne her: [Indsæt link fra nyidk]

Find kommunekvoterne her: [indsæt link (fra platformen?]

Opdateret 17.05.2013