Kommune

Kommunerne i hver region skal hvert år via KKR (kommunekontaktrådene) søge at aftale fordelingen af flygtninge på henholdsvis regionalt og kommunalt plan.

Opdateret 21.05.2013