Det gode eksempel

Anbefalinger

Det kan ofte være en udfordring at forene de enkelte kommunale afdelingers arbejde i én koordineret indsats, men samarbejde er nødvendigt, hvis integrationen skal lykkes.

De tværfaglige udfordringer og løsninger er forskellige for målgrupper af etniske minoriteter. Tilsvarende vil der være forskellige typer af myndigheder og aktører involveret i samarbejdet afhængig af, om indsatsen vedrører modtagelse af en nyankommen familie, eller indsatsen drejer sig om en ung arbejdsmarkedsparat eller en ung med sociale problemer. Derfor er det også afgørende, at alle relevante afdelinger i kommunen involveres i indsatsen så tidligt som muligt, og helst allerede i forbindelse med den enkelte kommunes indspil til Udlændingestyrelsens om visitation af nyankomne. Det er vigtigt, at kommunens ønsker til Udlændingestyrelsen koordineres i kommunen og tager udgangspunkt i de lokale forhold i kommunen.

Det gode eksempel

Kommunen indkalder relevante medarbejdere til drøftelse af visiteringsønsker for det kommende år. Her tages udgangspunkt i forskellige kommunale forhold. Fx flygtningegruppen, behandlingsmuligheder, tolkeressourcer mv.

Hvordan foregår det i en kommune, når Udlændingestyrelsen via Kommunernes Landsforening udsender fordelingstal til kommunekontaktrådene (KKR). Det har vi spurgt Thisted Kommune om, som har svaret følgende:

Kommunen modtager sammen med orienteringsbrev fra Udlændingestyrelsen forslag til flygtningefordelingstal. Forslaget drøftes i social – og sundhedsudvalget. Udvalget fremsender herefter indstilling til økonomiudvalget. I 2011 blev KKR´s anbefaling eksempelvis enstemmigt fulgt og vedtaget i byrådet den 24.08.2010

Midlertidigt billede

Opdateret 17.05.2013