Procedure

For at forberede kommunerne bedst muligt på modtagelsen af denne mangfoldige gruppe af flygtninge, udarbejder Udlændingestyrelsen hvert år en profil af de persongrupper, som styrelsen forventer, vil få opholdstilladelse som flygtninge m.v. i Danmark. Profilen vil typisk ændre sig fra år til år.

I begyndelsen af året udarbejder Udlændingestyrelsen en profilbeskrivelse af hvilke flygtninge, som forventes at få opholdstilladelse i Danmark i det indeværende år.

Profilbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af de flygtninge, som Udlændingestyrelsen forventer selv vil indrejse i Danmark (spontane asylansøgere) i det pågældende år. Denne beskrivelse er baseret på erfaringer fra de forgange år. Herudover indeholder profilbeskrivelsen en beskrivelse af de kvoteflygtninge, som skal genbosættes i Danmark i det indeværende år.

Profilbeskrivelsen udarbejdes og udsendes til kommunerne, når det er blevet besluttet, hvilke kvoteflygtningegrupper, som skal genbosættes i Danmark i det pågældende år.

Det anslåede tal kan ændres, hvis indrejsesituationen ændrer sig. I så fald vil det udmeldte forventede antal flygtninge blive justeret og kommunerne vil modtage besked herom.

Flygtningeprofilen bliver beskrevet i Udlændingestyrelsens nyhedsbrev en gang om året. Flygtningeprofilen udsendes i Udlændingestyrelsens nyhedsbrev til KL og kommunerne og i separat e-mail til de medarbejdere i kommunerne, som også modtager orientering om visitering til boligplacering.

Se nyhedsbrevet her: nyidanmark.dk

Se et eksempel på et landeindformationsark, som er blevet udarbejdet af Udlændingestyrelsens Projekt- og Dokumentationskontor her: [Indsæt]

Opdateret 17.05.2013