Hvad siger loven?

Udlændingestyrelsen udsender hvert år senest den 1. april meddelelse om det antal flygtninge, som styrelsen påregner, at der meddeles opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet), jf. integrationslovens § 6.

Udlændingestyrelsen har mulighed for – og evt. pligt til – at ændre allerede fastsatte landstal, eksempelvis ved udsving i antallet af asylansøgere.

Landstallet KAN således ændres af Udlændingestyrelsen, hvis forholdene gør det nødvendigt, jf. integrationsloven § 6, 2. pkt.

Landstallet SKAL ændres af Udlændingestyrelsen, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år, skønnes at ville ændre sig med mere en 50 pct. i forhold til det af styrelsen til enhver tid fastsatte landstal, jf. integrationsloven § 6, 3. pkt.

Opdateret 17.05.2013