Det gode eksempel

Eksempel på flygtningeprofil

Flygtningeprofil 2013

Udlændingestyrelsen forventer på baggrund af det nuværende indrejsetal af asylansøgere i Danmark, at der i løbet af 2013 vil blive visiteret 3000 flygtninge m.v. til boligplacering i landets kommuner. Dette anslåede tal kan ændres, hvis indrejsesituationen ændrer sig.

Udlændingestyrelsen forventer også, at dette års nye flygtninges profil vil ligne profilen fra de sidste år.

Profil af de flygtninge, som får opholdstilladelse i Danmark i 2013

Udlændingestyrelsen forventer, at størstedelen af de personer, som får opholdstilladelse i Danmark og bliver visiteret til boligplacering i 2013, stammer fra Syrien, Iran og Afghanistan.

Fælles for alle flygtningegrupper er, at det primært er unge mænd, som søger asyl i Danmark, men der ses også at være en del familier, som indrejser samlet – særligt blandt den syriske gruppe.

Den iranske flygtningegruppe fordeler sig på kurdere, som taler sorani (den kurdiske dialekt i Iran), og persere, som taler farsi. De iranske kurdere kan dog ofte også begå sig mundtligt på farsi.

Gruppen af syrerne består både af kurdere, som taler kurmanji (den kurdiske dialekt i Syrien), og arabere, som taler arabisk. De fleste kurdere kan dog også begå sig mundtligt på arabisk.

Om den afghanske flygtningegruppe forventes, at både etniske pashtunere, tajiker og hazara vil indrejse i Danmark. De fleste afghanerne taler enten dari eller pashto.

Herudover forventer Udlændingestyrelsen, at en del personer, som vil blive visiteret til boligplacering i Danmark, vil komme fra Rusland, herunder særligt etniske tjetjenere, som ofte både taler tjetjensk og russisk.

Endelig planlægger Udlændingestyrelsen i 2013 at genbosætte større grupper af flygtninge fra henholdsvis Bhutan, Colombia og den Demokratiske Republik Congo. Den bhutanske flygtningegruppe er etnisk nepalesisk, og de taler derfor nepali, colombianerne taler spansk, og flygtningene fra Congo taler oftest fransk og swahili.

På Udlændingestyrelsens hjemmeside www.nyidanmark.dk under tal & statistik findes yderligere oplysninger om asylansøgere og flygtninge i Danmark.

Kvoteflygtninge 2013

Den overordnede fordeling over hvilke kvoteflygtninge, som skal genbosættes i Danmark i 2013, er nu fastlagt, og Udlændingestyrelsen vil i år foretage 3 kvoteudvælgelsesrejser, hvor der ved hver rejse vil blive tilbudt genbosætning til omkring 125 personer:

  • Ecuador

Årets første kvoteudvælgelsesrejse går til Ecuador, hvor der skal interviewes flygtninge fra Colombia.

Rejsen forventes at finde sted i april 2013, og Udlændingestyrelsen forventer at afholde før-afrejse-kurset 2-3 måneder herefter.

  • Nepal

Den anden kvoteudvælgelsesrejse går til Nepal, hvor der skal interviewes flygtninge fra Bhutan.

Rejsen forventes at finde sted i juli 2013, og Udlændingestyrelsen forventer at afholde før-afrejse-kursus 2-3 måneder herefter.

  • Uganda

Den sidste kvoteudvælgelsesrejse i år går til Uganda, hvor der skal interviewes congolesiske flygtninge.

Rejsen forventes at finde sted i august 2013, og Udlændingestyrelsen forventer at afholde før-afrejse-kurset 2-3 måneder herefter.

Både kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser varer omkring en uge plus rejsetid. Det bemærkes, at der kan forekomme ændringer med hensyn til afrejsedatoerne for de enkelte rejser.

Herudover forventer Udlændingestyrelsen, at omkring 100-120 kvoteflygtninge af forskellige nationaliteter vil blive tilbudt genbosætning i 2013 på baggrund af skriftlige indstillinger (dossier) fra FN’s Flygtningehøjkommissariat.

Deltagelse ved kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser

Det er muligt for medarbejdere fra kommunerne at deltage ved enten kvoteudvælgelsesrejser eller før-afrejse-kurser.

Den enkelte kommune skal selv afholde udgifterne for en medarbejders deltagelse i enten en kvoteudvælgelsesrejse eller et før-afrejse-kursus. Vi kan i den forbindelse oplyse, at følgende omkostninger må påregnes:

  • Flybillet + eventuel regional flytransport
  • Visum
  • Forsikring
  • Vaccinationer (se nærmere hos Statens Seruminstitut (SSI) http://www.ssi.dk/)
  • Hotel
  • Time-/dagpenge

Det bemærkes, at arbejdssproget ved rejserne altid er engelsk.

Yderligere oplysninger om og eventuelle tilmeldinger til kvoteudvælgelsesrejserne og før-afrejse-kurserne kan ske ved henvendelse til .

Der kan deltage én medarbejder fra en kommune i forbindelse med hver kvoteudvælgelsesrejse eller hvert før-afrejse-kursus. Ved flere tilmeldinger vil Udlændingestyrelsen udvælge deltagerne. Blandt de indkomne anmodninger om deltagelse ved kvoterejser, vil Udlændingestyrelsen vælge den kandidat, som er mest hensigtsmæssig i forhold til rejsens formål. Udlændingestyrelsen finder det i den forbindelse fordelagtigt, hvis kandidaten arbejder med integration i en kommune, som er indstillet på at modtage kvoteflygtninge i det år, hvor rejsen skal foregå.

På hjemmesiden nyidanmark.dk kan I under tal & statistik finde yderligere oplysninger om asylansøgere og
flygtninge i Danmark.

Opdateret 17.05.2013