Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen udsender senest 1. maj et skøn over, hvor mange flygtninge, der vil komme til landet det kommende år.

Kommunerne modtager profilbeskrivelsen fra Udlændingestyrelsen via et nyhedsbrev. Efterfølgende laver styrelsen en profilbeskrivelse af de flygtningegrupper, der forventes at komme til landet det kommende år. Beskrivelsen skal forberede kommunerne på at modtage flygtninge.

Du kan holde dig opdateret på Udlændingestyrelsens nyhedsfeed her.

Se eksempel på nyhedsbrev, hvori flygtningeprofilen er beskrevet her.

Se eksempler på landinformationsark her.

Flygtningeprofil 2016

Udlændingestyrelsen forventer på baggrund af det nuværende indrejsetal af asylansøgere i Danmark, at der i løbet af 2016 vil blive visiteret 7.500 flygtninge mv. til boligplacering i landets kommuner. Dette anslåede tal kan ændres, hvis indrejsesituationen ændrer sig. 

Det nye landstal for 2017 er fastsat til 8.500 personer.

Udlændingestyrelsen forventer også, at dette års nye flygtninges profil vil ligne profilen fra de sidste år.

Udlændingestyrelsen fastlægger kommunekvoter for fordeling af nyankommne flygtninge

Udlændingestyrelsen fremlægger senest 1. maj et skøn over, hvor mange flygtninge, der vil få opholdstilladelse det kommende år. Det kan enten være spontane asylansøgere, der selv rejser til Danmark eller kvoteflygtninge, der som regel kommer fra flygtningelejre administreret af FN. Udlændingestyrelsens skøn over forventede asylmodtagere det kommende år kaldes for landstallet.

Sammen med landstallet fremlægger styrelsen et forslag til, hvordan de forventede asylmodtagere skal fordeles i kommunerne. Forslaget bygger på en matematisk model, der blandt andet tager højde for befolkningstal, og hvor mange udenlandske borgere kommunerne har i forvejen.

  • Se regionskvoterne her.
  • Se kommunekvoterne her.


Fordelingen af flygtninge starter, når der gives opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen henviser en ny flygtning til den kommune, hvor han/hun skal bo i integrationsprogrammet. Det sker ud fra de såkaldte kommunekvoter (se ovenfor). Kvoterne skal sikre en jævn fordeling af flygtninge i landet. Princippet er, at kommuner med mange nydanskere modtager færre flygtninge end kommuner med kun få nydanskere.
Enkelte kommuner skal som udgangspunkt ikke modtage nye flygtninge, fordi de allerede har mange nydanskere. Dette kaldes 0-kvote kommuner.

Opdateret 29.09.2016