Du er her: Forside > Fordeling > Fordeling > Spørgsmål og svar > Hvornår har asylansøgere adgang til at bo uden for asylcentre?

Hvornår har asylansøgere adgang til at bo uden for asylcentre?

Asylansøgere kan under visse betingelser få adgang til at bo uden for asylcentrene.

Mulighederne for indkvartering uden for asylcenter omfatter:

  • Privat indkvartering hos familie/venner
  • Privat indkvartering hos ægtefælle
  • Indkvartering i selvstændig bolig i tilknytning til asylcenter
  • Indkvartering i egenfinansieret bolig

Asylansøgeren skal indgå en kontrakt med Udlændingestyrelsen om vilkårene for indkvartering uden for asylcenter. Det er et vilkår i kontrakten, at asylansøgeren medvirker til at oplyse sin asylsag. Hvis asylansøgeren har fået endeligt afslag på asyl eller har frafaldet sin asylansøgning, er det et vilkår i kontrakten, at den pågældende medvirker til sin udsendelse.

Generelt skal der i forhold til privat indkvartering hos familie/venner, indkvartering i selvstændig bolig i tilknytning til asylcenter og indkvartering i egenfinansieret bolig være forløbet 6 måneder fra det tidspunkt, hvor asylansøgeren indgav sin ansøgning om asyl. Endvidere skal Udlændingestyrelsen have truffet beslutning om, at asylansøgningen behandles her i landet.

Herudover er det i forbindelse med privat indkvartering hos familie/venner og i egenfinansieret bolig en betingelse, at boligen er placeret i en kommune, hvortil der kan visiteres flygtninge på grundlag af de aftalte eller fastsatte kommunekvoter.

Dette betyder i praksis, at Udlændingestyrelsen ikke kan indgå kontrakt om indkvartering hos familie/venner eller i egenfinansieret bolig, hvis boligen er beliggende i en kommune, som efter integrationsloven ikke skal modtage flygtninge, også kaldet 0-kommuner.

Disse krav gælder ikke for asylansøgere, som ønsker privat indkvartering hos ægtefælle. Dette betyder i praksis, at en asylansøger, som søger om privat indkvartering hos ægtefælle, kan indgå kontrakt med Udlændingestyrelsen om indkvarteringen, selvom der endnu ikke er forløbet 6 måneder fra det tidspunkt, hvor asylansøgeren indgav sin asylansøgning, og selvom ægtefællens bopæl ligger i en såkaldt 0-kommune.

Asylansøgere, som får deres sag behandlet i åbenbart grundløs-proceduren, er administrativt udvist efter udlændingelovens § 25, er udvist ved dom, er idømt betinget eller ubetinget fængsel for strafbart forhold begået her i landet eller er omfattet af udelukkelsesgrundene i Flygtningekonventionen, kan ikke benytte sig af mulighederne for at bo uden for asylcenter.

Læs lovgivning om asylansøgeres udvidede adgang til at bo uden for asylcentre her.

Categorization