Hvad er kommunekvoter?

Asylmodtagere fordeles ud fra de såkaldte kommunekvoter. Det sker for at sikre en jævn fordeling af flygtninge i landet. Princippet er, at kommuner med mange nydanskere modtager færre flygtninge end kommuner med kun få nydanskere. Enkelte kommuner er slet ikke forpligtet på at modtage flygtninge, fordi de allerede har mange. Se hvilke kommuner, der i 2014 har en såkaldt 0-kvote her.

Categorization