Hvad er en kvoteflygtning?

Kvoteflygtninge opholder sig i udlandet og er blevet anerkendt som flygtninge af FNs flygtningeorganisation UNHCR. Hvert år udvælges et antal kvoteflygtninge, der genbosættes i Danmark. Det sker både på såkaldte kvoteudvælgelsesrejser, hvor Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp interviewer kvoteflygtninge i deres opholdsland og på grundlag af skriftlige henvendelser fra UNHCR (også kaldet dossier).

For at forberede kommunerne på at modtage kvoteflygtningene laver Udlændingestyrelsens hvert år en beskrivelse af de flygtningegrupper, der forventes at komme til landet.

Categorization