Du er her: Forside > Fordeling > Fordeling > Eksempler og anbefalinger

Eksempler og anbefalinger

Kommunerne kan sende ønsker til, hvilke flygtningegrupper de fortrinsvist ønsker at modtage til Udlændingestyrelsen. Inden kommunen gør det, er det vigtigt, at den overvejer, hvilke flygtninge, kommunen har de bedste forudsætninger for at modtage og integrere.

Det kan være en udfordring at koordinere de forskellige kommunale afdelingers arbejde i én sammenhængende integrationsindsats. Men samarbejde er nødvendigt, hvis integrationen skal lykkes.

De tværfaglige udfordringer og løsninger er forskellige afhængigt af, hvilken etnisk gruppe, der er tale om. Tilsvarende er der forskel på, om indsatsen handler om at modtage en familie eller den drejer sig om en ung arbejdsmarkedsparat flygtning. Afhængigt af opgaven vil forskellige typer af myndigheder og aktører være involveret i arbejdet. Det er derfor afgørende, at relevante afdelinger i kommunen inddrages så tidligt som muligt.

Har en kommune særlige ønsker til visitering, kan den sende dem til Udlændingestyrelsen. For mere om dette se Kommune-fanen her.

Årlig status af modtageindsatsen

Det er vigtigt, at kommunerne overvejer, hvilke flygtninge, de har de bedste forudsætninger for at modtage og integrere, inden de sender deres ønsker til Udlændingestyrelsen.  For at afklare dette holder Ringkøbing-Skjern Kommune hvert år et evalueringsmøde. På mødet evalueres modtagelsen af årets flygtninge, og med udgangspunkt i denne evaluering afklarer man ønskerne til det kommende års visitering.

Opdateret 25.06.2014